Zvýšení kvality a relevance studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Logo poskytovatele
Kód projektu
0571/2018
Období řešení
4/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality a relevance studia studentů – budoucích učitelů a zkvalitnění přípravy těchto studentů, aby byli lépe připraveni na své povolání.

Projektem budou podpořeny studijní programy zaměřené na pedagogiku a učitelství, což celkově přispěje ke zvyšování kvality vysokoškolské přípravy budoucích pedagogických pracovníků a napomáhat tomu, aby absolventi těchto studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor. Projekt současně sleduje cíl podpořit rozvoj profesní připravenosti studentů učitelství pro jejich úspěšný vstup do školské praxe.
Mimořádné projektové finanční prostředky budou využity na aktivity, bez kterých nelze splnit v dnešní době kvalitní moderní přípravu studentů na své budoucí povolání a na které fakulty, které vzdělávají budoucí učitele, nemají z příspěvku na vzdělávací činnost dostatek finančních prostředků.
Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektů s názvy „Od kvalitního vysokoškolského pedagoga ke kvalitnímu učiteli“ realizovaný v roce 2017 a „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na MU“ realizovaný v letech 2014, 2015 a 2016.

MU má rozhodující podíl na pregraduální i postgraduální přípravě plně kvalifikovaných učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků.
Projekt podávají v souladu s vyhlášením výzvy jen dvě učitelské fakulty MU Pedagogická fakulta MU a Filozofická fakulta MU, které mají studijní programy začínající 75 s vyloučením studijních programů 7502 a 7508.