Zvýšení motivace, prestiže a finanční stabilizace akademických pracovníků PdF MU.

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
0621/2018
Období řešení
5/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení zejména mzdových podmínek akademických pracovníků na Pedagogické fakultě MU, a tím zajištění lepších podmínek pro výkon jejich pedagogické činnosti.

Projekt se v souladu s vyhlášením zadavatele (MŠMT) zaměřuje na zvýšení prestiže, stabilizace a motivace akademických pracovníků napříč všemi kategoriemi (lektorů, asistentů, odborných asistentů, docentů a profesorů). Cílem projektu je posílení mezd pracovníků a jejich vyrovnání na úroveň, která je průměrná v prostředí ostatních pedagogických fakult v ČR a zároveň přiblížení se průměru, který je obvyklý v prostředí vysoké školy – ostatních fakult MU. Projekt se zaměřuje též v souladu s vyhlášením na finanční stabilizaci nižších věkových kategorií akademických pracovníků, kategorie odborných asistentů a to nikoliv plošně, ale s ohledem na jejich tvůrčí popřípadě nadprůměrný pedagogický výkon.