Informace o projektu
Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (MediaArtLiveArchive)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000270
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Projekt reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe způsobené digitalizací archiválií. Zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze digitálního archivu audiovizuálních děl (dále AV díla) a možnosti inteligentního rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví.

Zvolený způsob zpřístupnění digitálního archivu AV děl reflektuje současné trendy v digitální kultuře a rozvoj digitálních humanitních věd. Soustředí se na využití vizualizace dat, informačního designu, designu interaktivního rozhraní a na gamifikaci práce s archivem s cílem zprostředkovat jeho obsah způsobem, který přispěje k lepšímu porozumění archivovaným dílům ve vzájemných vztazích a současně ve snaze přispět k posílení zájmu širší veřejnosti o mediální umění jako významnou součást kulturního dědictví 20. (a 21.) století.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 42


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.