Hospodářská politika desintegrace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1031/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předkládaný projekt specifického výzkumu svým zaměřením přímo navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu realizované na Katedře ekonomie. Hlavním tématem, na něž bude zaměřena pozornost, je hospodářská politika desintegrace, přičemž zkoumání hospodářské politiky představuje základ vědecké i pedagogické práce katedry ekonomie ESF-MU. Konkrétně bude zkoumán vztah mezi podporou secese ve vybraných regionech a zahraničním obchodem.

Publikace

Počet publikací: 3