Informace o projektu
Výzkum slovanského areálu: generační proměny

Kód projektu
MUNI/A/1078/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zapojení studentů do výzkumných úkolů pracoviště (počínaje zadáním odborného úkolu, přes jeho zpracování až k publikování výsledků ve společné publikaci). Široce pojatý slavistický výzkum vychází z předpokladu, že právě prostor střední, východní a jihovýchodní Evropy (slovanský i neslovanský) sdílel a sdílí řadu společných dějinných zkušeností, které se promítají do literatur, kultur a jazyků tohoto areálu. Jedná se o země střední Evropy, Balkánu a bývalého Sovětského svazu, které vykazují četné společné jmenovatele. Pro pochopení těchto změn jsou důležité jak jejich synchronní příčiny, tak i jejich diachronní ukotvení. Projekt bude studenty motivovat k plnění jasně definovaných krátkodobých výzkumných úkolů směřujících k publikačnímu výstupu, zároveň umožní pokrýt náklady spojené s tímto výzkumem a zajistí zapojeným studentům dostatečné zázemí pro naplňování badatelských cílů.

Publikace

Počet publikací: 65


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.