FF - Příspěvek na IP 2019

Kód projektu
ROZV/23/FF/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Příspěvek IP 2019 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu Masarykovy univerzity na léta 2019-2020.