Informace o projektu
Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek (DRAMA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016377
Období řešení
1/2020 - 9/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ve státní maturitní zkoušce každý rok neuspěje cca 20 % přihlášených žáků. O jejich dalších osudech, zvláště s ohledem na další vzdělávací dráhu, nemáme dosud žádné informace. Cílem výzkumu je popsat percepci důvodů neúspěchu u maturitní zkoušky a další životní dráhu neúspěšných maturantů formou vícepřípadové studie (minimálně 10 případů), zvláště s ohledem na jejich další vzdělávací dráhu po dobu dvou let následujících po neúspěšné maturitní zkoušce. Výstupem projektu je závěrečná výzkumná zpráva obsahující zdůvodněná doporučení k dalším opatřením vzdělávací politiky v této oblasti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.