Informace o projektu
Dějiny umění na Moravě: Morava v dějinách umění (Dějiny umění na Moravě)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-09541S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předmětem projektu je komplexní analýza a souhrnná prezentace uměleckých dějin na území Moravy v období jejích více než tisíciletých dějin. Výsledkem bude vedle dílčích odborných studií především monografická publikace vydaná v rámci ediční řady Vlastivěda moravská. Cílem intenzivního týmového výzkumu se tak stane komplexní pohled na dějiny výtvarného umění na Moravě, což je badatelské téma, které nebylo ve své celistvosti dosud řešeno. Toto souhrnné poznání a prezentování dějin umění na Moravě zahrne umělecká období středověku, renesance, baroka a klasicismu, 19. i 20. století a postihne všechny umělecké druhy – od architektury, malířství (včetně kresby a grafiky) a sochařství i oblast uměleckého řemesla, designu a v moderní době také fotografie. Cílem přitom není jen prosté chronologické seřazení více či méně známých uměleckých děl, ale především vytvoření nového narativu. V něm nebudou umělecká díla představena a interpretována jako autonomní, formálně chápané objekty, ani jako ilustrace obecných dějin. Prezentace uměleckých dějin na Moravě bude naopak usilovat o vysvětlení smyslu uměleckých děl jako „depozitu sociálních vztahů“, tedy integrálních spolučinitelů sociálních a kulturních dějin tohoto důležitého a v mnoha ohledech symptomatického regionu střední Evropy.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.