Informace o projektu
Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch (FFTULATINCINA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
304011U620
Období řešení
2/2020 - 5/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Trnavská univerzita v Trnavě

Náplňou projektu je inovácia obsahu univerzitného vzdelávania v rámci
predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, a to s prihliadnutím na nové poznatky v oblasti latinskej a gréckej
vzdelanosti. Priame prepojenie projektu s regionálnymi zamestnávateľmi
umožní formou odborných prednášok, seminárov, workshopov a exkurzií
zvýšiť možnosti zamestnať sa pre absolventov vybraných študijných odborov. V rámci riešenia projektu sa vytvoria
inovatívne študijné materiály a dôjde k zintenzívneniu spolupráce medzi
expertmi z Čiech a Slovenska. Vytvorí sa interdisciplinárna skupina
odborníkov z vedeckého prostredia i praxe pripravená podieľať sa na
ďalších projektoch.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.