Tréninková platforma ve virtuální realitě pro piloty paraglidingu (TPPP)

Kód projektu
MUNI/21/03202003/2020
Období řešení
9/2020 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vyvinout a ve spolupráci s instruktory paraglidingového létání ověřit letový simulátor určený pro začínající piloty paraglidingu. Simulátorem se rozumí softwarová aplikace určená pro imerzivní virtuální realitu (pro tzv. head mounted display), která umožní simulovat let padákového kluzáku nad vybraným reálným letovým terénem. Účelem vývoje řešení je zajistit primárně účastníkům začátečnického kurzu létaní možnost simulovaného letu ve virtuální realitě, který bude předcházet jejich prvnímu skutečnému letu v realitě nad identickým terénem. Jedná se tedy o předletovou přípravu, která má za cíl minimalizovat četnost a vážnost leteckých nehod pilotů-začátečníků mající mnohdy za následek těžká zranění a v ojedinělých případech i smrt.
Realizace řešení předpokládá velice úzkou interdisciplinární spolupráci mezi odborníky z oblasti IT (softwarové řešení), geografie (terény, modely chování počasí apod.), psychologie (uživatelské aspekty řešení) a samozřejmě instruktory paraglidingu. Tým je složen z odborníků, kteří se danému tématu společně věnovali v rámci základního výzkumu společně s týmem paraglidingové školy El Speedo. Na základě předchozí spolupráce byla navržena koncepce řešení. Simulátorová platforma bude primárně připravena pro HW Oculus Quest. HW umožní nejen prezentovat terén, ale díky ovladačům, které budou připevněny na pružná táhla (simulace řídíček u paraglidingu) bude uživatel ovládat virtuální paraglidingový kluzák. Výhodou uvažovaného HW řešení je zcela bezproblémová instalace, není nutné instalovat žádné doplňkové senzory a rovněž Oculus Quest pracuje zcela samostatně bez dodatečného PC. Samotná softwarová aplikace bude navržena jako více univerzální či modulární, resp. rozšiřovatelná. Aplikace sestává z relativně nezávislých funkčních prvků (modulů), které mohou být následně dle potřeby doplňovány: a) prostředí - terén; b) ovládání letu – kluzáku, resp. modely chování kluzáku; c) povětrnostní podmínky (typicky směr a rychlost větru); d) interaktivní výukový režim (aplikace bude upozorňovat na kritické jevy, např. přítomnost rotoru -sestupného proudění). Systém bude ověřován primárně pro typický výukový terén, tj. vrch Javorový – Beskydy a popř. pro další často využívané cvičné terény (např. Lijak). Řešení bude uživatelsky testováno přímo na frekventantech kurzu za supervize instruktorů létání. Na základě zpětných vazeb bude

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.