Inovace vybraných diachronních e-learningových kurzů v rámci studia na ÚČJ FF MU

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0138/2021
Období řešení
4/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavní cíl je 1. vytvořit nový kurz CJJ08 Historický vývoj češtiny , který je součástí nových akreditací, 2. inovovat kurzy CJA041 Historická mluvnice češtiny a CJBB133 Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář, 3. inovovat kurz CJJ16 Vývoj spisovné češtiny. Jde o kurzy, který se věnují oblasti, jež tvoří základní kostru studia bohemistiky. Jde o část bohemistického kurikula, která je velmi náročná a která se tradičně vyznačuje studijní neúspěšností. E-learningové kurzy ve všech případech vznikly jako náhlá reakce na online výuku. V prvních dvou případech se kurz věnuje rozsáhlým oblastem historického vývoje češtiny, na které není v on-line výuce čas. Zároveň obsahuje konkrétní rozbory textu, který se procvičuje v hodinách, a dává tak studentům možnost připravit se na výuku a upevnit si získané vlastnosti. Kurz CJJ16 je základem pro přibližně třetinu otázek k magisterské státní zkoušce a jeho e-learningová podoba je tak nezbytnou oporou, která doplňuje synchronní výuku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.