Informace o projektu
Proměny kolektivních reprezentací v soudobých dějinách, české země 1938-2000

Kód projektu
MUNI/A/1504/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt je součástí strategického vědeckého zaměření Historického ústavu FF MU orientovaného mimo jiné na zkoumání proměny dobových kolektivních reprezentací primárně v prostoru českých zemí v evropském kontextu v období 1938-2000. Jeho prioritou je vysoká odborná úroveň, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým podnětům dalších humanitních a sociálních věd a promýšlení současných interpretací českých zemí v soudobých dějinách. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a odpovídající prezentace výsledků bádání v rámci standardních vědeckých výstupů, na straně druhé intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů a badatelek do již probíhajících výzkumů. Řešitelský tým, tvořeny z převážné části doktorskými studentkami a studenty, bude mít za cíl plnit vědecké úkoly spojené s výzkumným profilem pracoviště a přispět k hlubšímu poznání soudobých dějin.

Publikace

Počet publikací: 54


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.