Informace o projektu
The Rites of Reverence: Roman Coronations of Miraculous Images as Means of Cultural Translation in East-Central Europe (The Rites of Reverence)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-04023S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tento projekt spočívá v komparativní analýze devíti korunovací tzv. divotvorných obrazů (Madon), které proběhly první polovině 18. století na území Habsburské monarchie a Rzeczypospolité. Korunovace byly vybrány tak, aby reprezentovaly různá kulturní prostředí. Lokality tedy leží na území dnešního Chorvatska, Rakouska, České republiky, Polska, Litvy, Ukrajiny a Běloruska. Z hlediska metodologického jde o historicko-antropologický výzkum, založený na zkoumání korunovací jako specifického rituálu. Projekt tak směřuje k odpovědi na otázku charakteru kulturních modelů v konfesijně a sociálně odlišných prostředích. Z praktického pohledu jde o projekt s extenzivním pramenným výzkumem ve 24 institucích a v 7 zemích.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.