Děti rodičů se závažnou duševní poruchou: zmapování prevalence a současné klinické praxe

Kód projektu
MUNI/A/1375/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Děti rodičů s duševní poruchou jsou ve zvýšeném riziku rozvoje duševních potíží (Biederman et al., 2001; Goodman & Gotlib, 1999) a často čelí zvýšenému psychosociálnímu tlaku (Aldridge & Becker, 2003). Až 67 % žen a 75 % mužů se závažným duševním onemocněním je rodiči (Nicholson et al, 2004). Přesto v České republice doposud neexistuje žádná statistika, která by mapovala velikost této opomíjené skupiny dětí a specifické demografické a rodinné ukazatele, které mohou mít vliv na jejich duševní zdraví. Zároveň také v České republice neexistují výzkumy, které by zjišťovaly, nakolik se jim v současné odborné praxi věnuje pozornost. V rámci specifického grantu plánujeme uskutečnit dvě studie. Studie 1 je plánována jako kvantitativní analýza dostupné klinické dokumentace. Studie dvě je plánována jako kvantitativní dotazníkové šetření, ve kterém budeme zjišťovat zda, do jaké míry a jakými prostředky pracují kliničtí psychologové a psychiatři s rodinnými příslušníky svých pacientů. Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro další kvalitativní zkoumání potřeb dětí rodičů s duševní poruchou a pro tvorbu a implementaci vhodných intervenčních programů v klinické praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.