Informace o projektu
The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs, increasing their effectiveness and digitization of study materials (InnovationPhD)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2021-1-SK01-KA220-HED-000022917
Období řešení
5/2022 - 4/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Universidad de Granada
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Hlavním cílem projektu je inovace konceptu a kurikula programů doktorského studia, zvyšování jejich efektivity a vypracování studijních materiálů v digitální podobě. Vzhledem k tomu, ž Evropská unie klade v poslední době stále větší důraz nejen na samotné vzdělávání, ale i na přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků, je žádoucí, aby programy doktorského studia a příprava studentů v nich měly co nejvyšší úroveň, která by odpovídala mezinárodním standardům. Vzájemná spolupráce koordinující instituce Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (Slovenská republika) a partnerských organizací: Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika) a Granadské univerzity (Španělsko) pomůže výrazně zlepšit efektivitu doktorandských programů na zmíněných univerzitách a zvýšit tak šance absolventů doktorandského studia na uplatnění se na trhu práce prostřednictvím využiti osvědčených postupů. Inovace projektu s předpokládaným trváním 36 měsíců spočívá hlavně v propojení univerzit s dohodovými a kratšími zkušenostmi s realizací doktorandských studijních programů so zaměřením na sjednocení metodických postupů v oblasti tzv. tvrdých a měkkých dovedností. Všechny tyto dovednosti jsou uplatnitelné nejen ve vědecké a pedagogické praxi, ale i ve výrazně širším měřítku a jsou nezbytně potřebné pro úspěšné absolvování doktorského studia a prezentaci výsledků prací studentů. Projekt poskytne všem účastníkům příležitost porovnat si svoje zkušenosti v oblasti tvrdých a měkkých dovedností, umožní taktéž zpracovat digitální studijní materiály, které přispějí k zlepšení doktorských programů na zúčastněných univerzitách a po skončení projektu budou dostupné v otevřeném přístupu pro ostatní univerzity na celém světě.

The main objective of the project is innovation, namely innovation of the concept and curricula of doctoral study programs, increasing their effectiveness and digitization of study materials. Rewarding excellence in learning and teaching in higher education (HE: Rewarding excellence in learning, teaching and skills development) is considered the most relevant priority in the project objectives. The choice of this priority is determined primarily by the EU's high demands for strengthening internationalization and increasing the PhD study using so-called best practice at European universities, for ensuring high quality of this type of study and continual improvement and at the same

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.