Informace o projektu
Collegial Support for Resilience and Growth in Education (COSERE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2022-1-LV01-KA220-SCH-000086643
Období řešení
12/2022 - 4/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Valsts Izglitibas Satura centrs
Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd-Cardet
Latvijas Lauksaimniecibas universitate
Spectrum Research Centre CLG
Cesie
National Center for Teacher Professional Development

The project is focused on the different forms of collegial support in schools.
The aims of the project are:
1)to identify the needs of educational leaders in their effort to enhance the culture of collegial support in schools, in order to create a Handbook on how to support different forms of collegial support;
2)to enhance the understanding of various support forms and their impact on staff & school development, and to gain practical experience of using the diverse techniques and methods through a CPD course;
3)to share the best practice among consortium partners and deepen their knowledge.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.