Informace o projektu
Sociální a environmentální kontexty vizuální kultury 1500–2000 (sovic)

Kód projektu
MUNI/A/1273/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V souladu s aktuálními společenskými výzvami si předložený projekt klade ve vztahu k vizuální kultuře otázky přesahující dosud převažující tradiční metodologický rámec oboru dějin umění. I když je zřejmé, že společenské a sociální prostředí výrazným způsobem formuje genezi, podobu a mobilitu jednotlivých kulturních artefaktů, byly tyto fenomény zkoumány převážně v rámci úzce vymezených časových a teritoriálních kontextů. Naším cílem je sledovat danou problematiku primárně komparativně nad rámce striktně daných časových period, a sice se zohledněním, nikoliv však výlučně, středoevropského historicko-kulturního kontextu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.