Informace o projektu
Jazyk, literatura a kultura v anglofonních kontextech I

Kód projektu
MUNI/A/1328/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt specifického výzkumu na katedře anglistiky a amerikanistiky zahrnuje činnost dvou sekcí - jazykovědné a literárněvedné. Projekt směřuje k podpoře studentské odborné činnosti na doktorské i magisterské úrovni pod vedením akademických pracovníků v několika hlavních směrech - sociopragmatické analýze soukromých i veřejných diskurzů, aplikované jazykovědy a translatologie na straně jedné a anglofonních literatur a kulturních studií v severoamerickém areálu a starší britské literatury na straně druhé. Projekt spadá do dlouhodobého výzkumného profilu pracoviště a plní dlouhodobý cíl podpory excelence a internacionalizace výzkumného týmu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.