Project information
Language, literature and culture in Anglophone contexts I

Project Identification
MUNI/A/1328/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu na katedře anglistiky a amerikanistiky zahrnuje činnost dvou sekcí - jazykovědné a literárněvedné. Projekt směřuje k podpoře studentské odborné činnosti na doktorské i magisterské úrovni pod vedením akademických pracovníků v několika hlavních směrech - sociopragmatické analýze soukromých i veřejných diskurzů, aplikované jazykovědy a translatologie na straně jedné a anglofonních literatur a kulturních studií v severoamerickém areálu a starší britské literatury na straně druhé. Projekt spadá do dlouhodobého výzkumného profilu pracoviště a plní dlouhodobý cíl podpory excelence a internacionalizace výzkumného týmu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.