Informace o projektu
Identita, ekvivalence a jinakost v slovanských jazycích, literaturách a kulturách (IESLK)

Kód projektu
MUNI/A/1479/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt vzniká v přímé návaznosti na analogické projekty specifického výzkumu řešené na Ústavu slavistiky v předchozích letech, ale i na celkové srovnávací/konfrontační badatelské zaměření ústavu. Základním a prvořadým cílem projektu je podpora výzkumu nejmladší badatelské generace brněnských slavistů, tj. doktorandů různých slavistických oborů, podpora jejich zapojení do výzkumných úkolů pracoviště, vytvoření podmínek pro publikování výsledků tohoto výzkumu a především rozvoje jejich inovativních schopností, jimiž by tyto generace vytvořily novou etapu slavistického bádání, jako tomu bylo v případě jejich předchůdců. Projekt reaguje i na potřebu vytvářet nové dvojjazyčné a vícejazyčné slovníky slovanských jazyků, které navazují na dlouholetou lexikografickou slovanskou tradici a zároveň splňují současné požadavky na moderní specializované slovníky v různých oblastech lidského poznání a společenské praxe. Projekt vychází ze záměru využít materiálového potenciálu studentských závěrečných prací vytvořených v posledních letech v oblasti slovanských literatur, areálově-filologických studií a synchronního výzkumu slovanských jazyků a zaměřených na literární komparatistiku, translatologickou oblast, na výzkum recepce a reflexe slovanských literatur u nás a na popis a analýzu slovní zásoby a terminologie různých oblastí lidské činnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.