Studium náboženství (CEEPUS-religionistika)

Kód projektu
CII-HU-0011-05-0910
Období řešení
9/2009 - 8/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
mezinárodní síť pracovišť; mobility studentů a učitelů
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislavě
Universität Wien
University of Szeged
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jedná se o dlouhodobý projekt mezinárodní sítě akademických pracovišť, kde je vyučována religionistika. Každý akademický rok mají vybraní studenti možnost studovat po dobu 1 až 4 měsíců na partnerských pracovištích. Stejně tak je umožněna mobilita vyučujících, kteří mohou vyučovat jeden kurz na partnerském pracovišti. Komunikačním jazykem sítě je angličtina, síť představuje nejen možnost výměny studijních a profesních zkušeností, ale je také platformu pro další spolupráci mezi partnery - letní školy, výzkumné projekty, výhledově je plánován joint degree.

Výsledky

Pravidelné zahraniční pobyty studentů na zahraničních univerzitách a naopak pobyty zahraničních studentů na MU. Pravidelné výjezdy učitelů ÚStavu religionistiky FF MU na partnerská pracoviště. Díky projektu jsou zajištěny pobyty zahraničních učitelů na Ústavu religionistiky FF MU, nabídka kurzů ústavu je tak každoročně obohacena o speciální kurzy v angličtině.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.