Erasmus+ školení zaměstnanců

8. 3. 2019

Je otevřeno výběrového řízení v rámci programu Erasmu+ školení zaměstnanců na období pobytu v zahraničí mezi 1. červnem 2019 až 31. srpnem 2020

Letos dochází ke změně, přihlašování bude probíhat elektronicky prostřednictvím databáze ISOIS na adrese:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Termín uzavření přihlášek je 15. 4. 2019.


Cíle
 • Umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj.
 • Přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.
 • Školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.
 • Není možné financovat konference! 
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu. Podpořeny budou pouze v případě, že na ně budou zbývat finanční prostředky.
 • Účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.
Kdo se může účastnit
 • Zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ, možnost vyslání však musí být v dohodě sjednána).
Kam lze vyjet
 • Do zemí zapojených do programu LLP, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.
 • Nadále platí, že není možno vycestovat na konferenci a není možná mobilita do Švýcarska, nově zatím není jisté, zda budou možné výjezdy do Velké Británie.

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Období pobytu

1. 6. 2019 - 31. 8. 2020

Délka pobytu
 • Program umožňuje délku školení od 2 dnů až po dva měsíce, nejčastější délka je 5 -10 dní. (Po dvou týdnech grant z projektu Erasmus výrazně klesá, pobyt by muselo dofinancovat domácí pracoviště, předchozí domluva s nadřízeným je nutná).
Grant
 • Grant se vyplácí ve skutečné výši na základě vyúčtování v cestovním příkaze, do výše limitu daného programem
  • příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí (aktuálně maxima 85 – 136 EUR na den podle cílové země)
  • příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility při využití ekonomického způsobu dopravy
 • Pro zaměstnance se specifickými potřebami:
  • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním), o tuto část grantu je třeba si požádat předem – uvést v přihlášce

Termín podání přihlášek: 8. 3. - 15. 4. 2018 přes databázi ISOIS
Návod na vyplnění přihlášky najdete na stránkách CZS.

Výběrové řízení na FF - kritéria výběru
1. Akademičtí pracovníci: Prioritou programu Erasmus+ v následujícím roce je rozvoj pedagogických dovedností a dovedností v oblasti koncipování učebních osnov
2. přínosnost pobytu pro FF
3. písemný plán školení s uvedením očekávaných výsledků – nahrát do přihlášky
4. předchozí mobilita v rámci tohoto programu (upřednostnění budou ti uchazeči, kteří v rámci tohoto programu ještě nevyjeli)
Nevybraní žadatelé jsou evidováni jako náhradníci.

Plán školení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.