Děkanské volno dne 24. října 2019

23. 10. 2019

Ve čtvrtek 24. října 2019 bude na návrh fakulty udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity prof. Hansi Beltingovi. Začátek slavnosti, která proběhne v aule Právnické fakulty MU, je v 10:00 hod. Pro zájemce o účast vyhlašuje děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prof. PhDr. Milan Pol, CSc. děkanské volno, a to od 10:00 do 13:00 hod.

Pozvánka na slavnost

Více článků

Přehled všech článků