Webináře pro přijíždějící i vyjíždějící stipendisty Fulbrightova programu (pro hosty z USA i pro výzkumníky vyjíždějící do USA)

27. 8. 2020

Webinář o hostování amerických stipendistů v ČR

Rádi bychom Vás upozornili na webinář o hostování amerických stipendistů Fulbrigtova programu v ČR, který se uskuteční 4. září od 11.00 hod: https://www.fulbright.cz/webinar-4-zari-hostovani-americkych-stipendistu/

Na webináři budou probrány všechny možnosti pobytu US stipendistů u nás, od celoročních po několikadenní. 

Webináře pro výzkumné pobyty v USA

Dále se můžete zúčastnit webinářů k programům pro výzkumné pobyty v USA

2. září: https://www.fulbright.cz/webinar-2-zari-vyzkum-v-usa-a-fulbrightova-stipendia-pro-vedce/

9. září: https://www.fulbright.cz/webinar-9-zari-fulbright-masarykuv-program-pro-vyzkum-v-usa/

Kontaktní osoba

PhDr. Kateřina Kloubová
Program Officer
Komise J.W. Fulbrighta v České republice
Karmelitská 17
118 12 Praha 1
tel: +420 222 718 452
kloubova@fulbright.cz
www.fulbright.cz
www.facebook.com/czechfulbright/

Více článků

Přehled všech článků