Zemřela doc. Růžena Ostrá

4. 1. 2021

Dne 30. prosince 2020 zemřela doc. PhDr. Růžena Ostrá, CSc. Vzpomeňme na její dlouholeté působení na Ústavu románských jazyků a literatur FF MU, připomeňme si její vynikající překlady i zásadní studie z oblasti sémantiky a lexikologie. Za své zásluhy byla doc. Ostrá vyznamenána francouzským řádem Palmes académiques.

Doc. Ostrá přebírá vyznamenání z rukou kulturního rady Velvyslanectví Francouzské republiky Luca Lévyho.

Doc. PhDr. Růžena Ostrá se narodila 24. ledna 1932 v Černovicích. Po maturitě v roce 1950 se zapsala do románského semináře na filozofické fakultě naší univerzity, kde v roce 1955 absolvovala obor francouzština-španělština. Tou dobou ale už vládla také rumunštinou, jejíž znalost nabyla při studijním pobytu v Bukurešti. Paletu románských jazyků pak doplnila o italštinu a portugalštinu. Mezi roky 1955 a 1962 pracovala jako překladatelka při československém konzulátě v Bruselu, kde se zapojila i do přípravy známé světové výstavy. Od roku 1962 pak působila více než půlstoletí na Ústavu románských jazyků a literatur naší fakulty. Jejími přednáškami a semináři prošly zástupy romanistů, kteří nezapomenou na její laskavou a přitom obávanou přísnost, na přesnost soudů, na systematičnost výkladu jazykového systému, na jazykový cit vytříbený konfrontací několika jazyků. Ten později osvědčila v četných překladech, z nichž vyniká Solibo ohromný (Solibo Magnifique) martinického romanopisce Patricka Chamoiseaua vyznamenaný Cenou Josefa Jungmanna. Připomeňme rovněž odborné překlady historika Georgese Dubyho (Vznešené paní) a Gillesa Kepela (Boží pomsta: křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět). Z vědeckých prací Růženy Ostré vyniknou sémantické a lexikografické studie metodologicky ukotvené v koncepci sémantického pole (Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes: domaines français, espagnol et roumain, Structures lexicales et oppositions sémantiques), ale také studie věnované funkční perspektivě (La perspective fonctionnelle de la phrase en tchèque et en français, L'origine de l'article et la perspective fonctionnelle de la phrase) a v neposlední řadě členu a vidovosti (Le rôle de l'aspect dans l'évolution du système verbal en français et en tchèque). Za dlouholeté zásluhy Růženy Ostré o francouzský jazyk, francouzskou kulturu a francouzsko-československé a české vztahy udělila jí vláda Francouzské republiky v roce 2019 vyznamenání Akademických palem, obdobu Čestné legie v oblasti kultury a vzdělání. 

prof. Petr Kyloušek


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.