Akademický senát vyjádřil solidaritu s demokratizačním hnutím v Íránu

Schválil také podmínky přijímacího řízení a doplnění disciplinární komise a diskutoval financování ukrajinských akademiků a proces volby studentských zástupců do programových rad.

18. 11. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 24. října 2022 Akademický senát FF MU schválil podmínky přijímacího řízení pro rok 2023/2024. Nově se v nich objevila možnost prominutí přijímací zkoušky na základě absolvování nejen odborné, ale i tvůrčí praxe.

Druhou studentskou delegátkou v disciplinární komisi byla jmenována Adéla Svobodová.

Následovala diskuse o možnostech financování ukrajinských akademiků v období, kdy jim skončí smlouva financovaná z celouniverzitních zdrojů a původně uzavřená pouze na rok. Záležitost bude konzultovat předseda Štěpánek s prorektorem Hanušem a bude případně projednána znovu na dalším zasedání. Nejlépe se však jeví cesta neusilovat o celouniverzitní podporu a spíše vyřešit finanční zajištění dotčených osob individuálně přímo z fakultních zdrojů nebo v rámci výzkumných projektů.

Děkanka Radová představila aktuálně probíhající kroky ke zřízení pozice celouniverzitního ombudsmana. Fungovat by měl od nového roku.

Studentská komora vyjádřila svou nespokojenost s aktuálně nastaveným systémem nominací studentských zástupců do programových rad, který v praxi přináší absenci jakýchkoliv informací o motivacích nominantů, a tudíž znesnaďnuje studentské komoře rozhodování o finálním kandidátovi. Studenští senátoři by rádi téma otevřeli na celouniverzitním senátu, aby mohlo být hledáno lepší řešení. Zároveň požádali vedení fakulty o pomoc s propagací programových rad jako takových. Senát jako celek jejich snahu podpořil, vedení fakulty taktéž.

Na podnět doc. Šefčíka přijal v závěru senát usnesení k současné situaci v Íránu:

AS FF MU při vědomí historických zkušeností české společnosti vyjadřuje solidaritu s demokratizačním hnutím v Iránu a podporuje studenty íránských univerzit v jejich boji za svobodu a proti násilí.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 28. listopadu 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.