Akademický senát projednával situaci ruských studentů i ukrajinských akademiků

Diskutovalo se také o rostoucích cenách ubytování v lektorském domě a schváleny byly podmínky přijímacího řízení do anglických programů.

13. 12. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 28. listopadu 2022 Akademický senát FF MU diskutoval problematiku úřední šikany studujících z Ruské federace, jež často vede až k nuceným deportacím. Přijal v této souvislosti následující prohlášení a ustanovil pracovní skupinu, která se problematikou bude dále zabývat:

AS FF MU se s ohledem na historické zkušenosti ostře vymezuje proti principu uplatňování kolektivní viny a jejím konkrétním projevům v podobě úřední šikany a deportací. Činí tak v souvislosti se zvýšeným tlakem ze strany státních orgánů, kterému čelí studenti a studentky z Ruské federace. Zároveň vyzývá AS MU a vedení MU, aby aktivně řešili složitou životní situaci ruských studentů.

AS FF MU ustavuje pracovní skupinu ve složení prof. Foletti, dr. Rambousek, doc. Štěpánek, Mgr. Varaďa a Bc. Nováček, kterou pověřuje jednáním v této záležitosti. Zároveň vyzývá studentky a studenty, kteří se s podobným jednáním setkali, aby se obrátili na tuto pracovní skupinu, a to na adrese: akademicky.senat@phil.muni.cz.

Následně byla diskutována také situace s financováním nedávno přijatých ukrajinských akademiků, nastíněná již na předchozím zasedání. Bylo potvrzeno, že centrální celouniverzitní podpora v plné výši již pokračovat nebude. Vedení fakulty nicméně přislíbilo, že kdyby se některá fakultní pracoviště v důsledku toho dostala při sestavování rozpočtu do problému, je možné jednat alespoň o částečné podpoře z fakultních rezerv.

Na podnět z akademické obce se na program jednání po několika letech opět dostalo téma zdražování cen ubytování v lektorských domech provozovaných SKM. V té souvislosti byla diskutována jednak obecnější otázka postavení lektorů na fakultě a jednak otázka účelu těchto ubytovacích zařízení (krátkodobé, přechodné bydlení vs. dlouhodobé ubytování lektorů). Dalším jednáním v této věci byli pověřeni zástupci fakulty v ubytovací komisi.

V závěru jednání byly schváleny upravené podmínky přijímacího řízení do anglických studijních programů.

V bodě Různé mj. nastínil proděkan Šaur nepříznivou situaci stipendijního fondu a zástupci SKAS informovali o svém záměru zaměřit se na spokojenost studujících s fakultní kavárnou kaFFe, a sice především detailní analýzou dat z již proběhlého dotazníkového šetření.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 20. ledna 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.