Akademický senát doporučil prodloužení akreditací několika programů

Hojně se diskutovalo také o tématu financování v souvislosti s prostestními akcemi v rámci výzvy Hodina pravdy.

17. 5. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 24. dubna 2023 Akademický senát FF MU schválil prodloužení akreditací celkem 11 doktorských studijních programů:

 1. Anglická jazykověda
 2. English Linguistics
 3. Český jazyk
 4. Germánské jazyky
 5. Germánské literatury
 6. Literatury v angličtině
 7. Literatures in English
 8. Obecná jazykověda
 9. Románské jazyky
 10. Románské literatury
 11. Teorie vyprávění

Zbytek jednání byl věnován diskusi nad dotazy ze senátů jiných filozofických fakult v ČR ohledně specifik brněnské fakulty a nad jejím mediálním obrazem. Diskutovány byly rovněž výsledky protestů na Den učitelů a další strategie jednání ve věci zlepšení postavení filozofických fakult a finančního ohodnocení jejich zaměstnanců.

V závěru byly stanoveny termíny podzimních zasedání: 25. 9., 23. 10. a 20. 11.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 22. května 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.