V pondělí 25. 9. proběhne zasedání akademického senátu

25. 9. 2023

Program zasedání AS FF dne 25. září 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni:

1. Náhrada za studentskou senátorkou Šarlotu Sedláčkovou

Kolegyně přerušila studium, takže nemůže, vzhledem k neaktivnímu studentskému statusu, zastávat nadále funkci členky akademického senátu. Informuje předseda AS, náhradnici představí 1. místopředseda AS. Jako nová členka studentské komory AS FF MU byla jmenována Bc. Lucie Linderová (498663). S nastoupením funkce souhlasila a zúčastní se již našeho dalšího zasedání v pondělí 25. září.

2. Doplnění disciplinární komise

  1. Je zapotřebí zvolit nového člena za členku, která má přerušené studium. Navrhuje 1. místopředseda O. Varaďa.
  2. Je zapotřebí zvolit náhradníka z řad studentů (na zasedání AS FF MU dne 20. 2. 2023 byla schválena jako náhradník z akademických zaměstnanců kol. Kysová, nicméně o náhradníkovi z řad studentů se nehlasovalo). Navrhuje 1. místopředseda O. Varaďa.
  3. Mandát Mgr. Machalové končí k 10. 10. Souhlasí s prodloužením mandátu. Navrhuje 1. místopředseda O. Varaďa.
  4. Akademiky, jimž brzy vyprší mandát, jsou: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (učo 935) a doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (učo 90526). Děkanka navrhuje prodloužit mandát, oba jmenovaní zástupci s prodloužením mandátu souhlasí.

O každém podbodu nutno hlasovat.

3. Projednání žádosti o prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Estetika a kulturní studia a Aesthetics and Culture Studies

O programech referuje garant prof. Petr Osolsobě.

Diskuse, usnesení, hlasování.

4. Projednání a schválení obsahu výroční zprávy FF MU za rok 2022

Referuje proděkanka Zdeňka Jastrzembská.

Diskuse, usnesení, hlasování

5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 pro studijní programy akreditované v češtině

Nedošlo k žádným zásadním změnám, provedené modifikace vychází především z požadavků garantů SP a jednak také z reflexe proběhlého přijímacího řízení. Referuje proděkanka Zdeňka Jastrzembská.

Diskuse, usnesení, hlasování

6. Představení nového tajemníka FF ing. Jiřího Velinského

Představí děkanka I. Radová. Tajemník Velinský představí své vize v práci pro FF.

Diskuse

7. Delegace zástupce do RVŠ na funkční období 2024–2026

Předseda AF FF MU doslat od předsedy AS MU žádost o delegování zástupce za FF do Rady vysokých škol. Podle Statutu RVŠ (Čl. IV, bod 1. b) jednoho zástupce každé z fakult vysoké školy deleguje akademický senát vysoké školy na návrh akademického senátu příslušné fakulty. Předseda AS FF MU navrhuje, aby zástupcem, pokud bude souhlasit, zůstal i v dalším volebním období Dr. Stanislav Bárta, což ovšem neznamená, že nelze delegovat i jiné kandidáty, o nichž pak bude AS FF MU hlasovat.

Diskuse

Usnesení a hlasování

8. Diskuse nad textem Vzdělávání a věda nemohou být zdrojem škrtů! Prioritu vzdělávání, vědy a výzkumu vláda plánuje podpořit redukcí výdajů ve státním rozpočtu

Text vzešel ze zasedání konference rektorů vysokoškolských odborových svazů a dalších vysokoškolských institucí v Betlémské kapli.

Diskusi otevře a řídí předseda AS FF MU.

9. Zprávy o činnosti iniciativy Hodina pravdy. Informace o vyhlášení stávky na FF UK

Zápis z posledního jednání je v příloze programu, stejně jako materiály stávkového výboru FF UK.

Diskusi otevře a řídí předseda AS FF MU.

10. Různé

 

V Brně dne 18. září 2023
zpracoval doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.