Prezentujte svůj výzkum v digitálních médiích

7. 10. 2021

Zveme vás na další dvě školení z vzdělávacího cyklu Humanitní vědy a média, tentokrát s podtitulem Komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích. Obě přednášky s přihlédnutím ke specifickému prostředí FF MU připravila agentura ScienceCom Agency, která se zaměřuje na akademickou komunikaci, od zvyšování kompetencí akademických pracovníků přes praktickou pomoc se sdílením vědeckých výsledků až po návrhy komplexních komunikačních strategií. 

Školení doplňuje samostatný metodický manuál výhradně pro potřeby FF MU. 

První školení poslouží jako všeobecný úvod do problematiky, zatímco druhé se více zaměří na prohloubení znalostí a specifické problémy, které účastníci řeší. Orientační délka jednotlivých školení: 2 hodiny. Maximální počet účastníků: 15, přihlásit se můžete do pondělí 11. 10. 2021. Přihlášeným účastníkům následně zašleme odkaz na školení.

Přihlásit se

První školení: Komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích 

Toto školení je určené pro PR pracovníky a výzkumníky, kteří si chtějí zvýšit kompetence ve vědecké komunikaci. Školení se skládá z následujících částí: úvodu do problematiky vědecké komunikace, a představení platforem jako Twitter, Reddit, Wikipedie a scientometrické metody altmetriky a jejich možností pro vědeckou komunikaci. Jako podklad pro školení slouží metodický manuál, který účastníci obdrží předem. Důležitou částí školení budou odpovědi na konkrétní dotazy účastníků školení. Přípravu metodického manuálu zajistila ScienceCom Agency. 

Termín konání: 15. října 2021, 10:00 hod., online prostřednictvím Google Meet 

Druhé školení: Specifika komunikace výsledků vědy a výzkumu v digitálních médiích 

Druhé školení tematicky navazuje na první. Budou na něm podrobněji probírány tematické oblasti z prvního školení, tedy specifika akademické komunikace na Twitteru, Redditu či Wikipedii a altmetrické analýzy. Větší pozornost bude věnována internacionalizaci komunikace. Hlavní část školení se bude zaměřovat na řešení specifických problémů, které pracovníci FF MU řeší při své komunikaci a aplikaci poznatků z prvního školení a metodického materiálu do praxe. 

Termín konání: 22. října 2021 v 10:00 hod., online prostřednictvím Google Meet 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.