Tipy pro distanční zkoušení studentů

15. 5. 2020

Ústní zkoušení

Pokud potřebujete během období distanční výuky přezkoušet studenty formou ústní zkoušky, je možné k tomuto účelu použít aplikaci MS Teams. Podobně jako při běžné zkoušce je zde čekárna, z níž se studenti postupně přesouvají ke komisi. 

Teams tento systém funguje tak, že jsou vytvořeny dvě schůzky – čekárna komise. Jak už názvynapovídají, v čekárně studenti čekají, až na ně přijde řada a dostávají organizační pokyny. Schůzkukomise potom řídí sekretář SZZ a členové komise, přičemž do schůzky postupně připojují studenty, kteří přijdou na řadu. Po přezkoušení student schůzku komise opouští a vrátí se až na oznámení hodnocení. 

Proces je tedy velmi podobný tomu při osobním setkání. Podrobný popis najdete na stránce s pokyny pro účastníky SZZ 

 

Písemné zkoušení

Další varianta, kterou při SZZ můžete využít je písemná forma zkoušky. Při distanční formě SZZ studenti píší do živého dokumentu O365. Do dokumentu může student psát jen po stanovenou dobu a po vypršení limitu vyučující stiskem tlačítka možnost úpravy dokumentu přeruší. Vyučující zároveň může během doby, kdy studenti píší, do dokumentů nahlížet a sledovat, jak pracují. Tato forma je vhodná jen pro základní kontrolu formy postupu při vypracování zadání, protože zde není možné například zakázat studentům přístup k online zdrojům a slovníkům. 

Podrobnosti o této formě najdete opět na stránce s pokyny pro účastníky SZZ. 

 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.