Webinář nejen pro začínající vědce a vědkyně: Jak úspěšně nastartovat vědeckou kariéru

Jste na počátku vědecké kariéry a potřebujete sdílet zkušenosti, jak ji úspěšně nastartovat? Na kurzu se seznámíte s formálními a neformálními požadavky spojenými s rozjezdem vědecké profesní dráhy a ujasníte si, čemu a proč věnovat pozornost.

20. 9. 2022

Jak úspěšně nastartovat vědeckou kariéru

30. září 2022, 8:30–12:30 hod., online

Na praktickém workshopu vám odpovíme na otázky:  

  • Jaké jsou formální a neformální nároky spojené s vědeckou dráhou?
  • Jaké jsou aspekty a systémy hodnocení vědeckých pracovníků a pracovnic?
  • Čemu je potřeba věnovat pozornost od začátku vědecké dráhy?
  • Jak strategicky naplánovat vědeckou profesní dráhu v kontextu současného nastavení vědeckého prostředí?
  • Jak řešit modelová dilemata spojená s rozjezdem vědecké dráhy – co, kdy a jak dělat?
  • Jak postupovat akademickým kariérním žebříčkem?

Lektorky

Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D., je výzkumnice v oblasti sociologie, vysokého školství a genderových studií. Mezi její výzkumná témata patří pracovní podmínky v akademickém prostředí, akademické kariéry, odchody z akademické kariéry a mezisektorová mobilita, profesní identity a genderové nerovnosti ve vědě. Je zakladatelkou a bývalou předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) a bývalou předsedkyní evropské sítě mentoringových programů ve vědě EUMENT-NET. Koordinovala celorepublikový mentoringový program pro začínající vědce a vědkyně.

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D., je výzkumnice v oblasti psychologie a studií vysokého školství a pedagožka v oblasti vzdělávání. Mezi její výzkumná témata patří pracovní podmínky v akademickém prostředí, akademické kariéry a identity, leadesrhipfollowership ve vědě a kombinace pracovního a osobního života. V poslední době se ve své lektorské činnosti, které se věnuje vedle práce výzkumnice a vysokoškolské pedagožky, zaměřuje především na rozvoj akademických kariér a akademický leadership.

Cílová skupina

Workshop je určen především pro doktorské studující a začínající vědce a vědkyně (do 3 let od obdržení titulu Ph.D.), kteří jsou zároveň zaměstnanci FF MU.

Workshop je výstupem projektu HR4MUII (OP VVV), jehož cílem je podpora pracovního prostředí vědecko-výzkumných pracovníků, a z tohoto důvodu jsou určeny přednostně zaměstnancům FF MU. Pokud nesplňujete tuto podmínku a máte o kurz zájem, můžete se přihlásit jako náhradník.

Kapacita a přihlášky 

Účast na workshopu je bezplatná. Workshop bude realizován v pilotním režimu s kapacitou 15 osob. Přednost budou mít zájemci splňující podmínky projektu (viz výše). Přihlašujte se prostřednictvím formuláře níže.

Chci se přihlásit

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.