Děkan fakulty ocení nejlepší studentské závěrečné práce

15. listopadu 2017

Jeden ze způsobů podpory studentské odborné činnosti představují Ceny děkana FF MU, které jsou vyhlašovány v samostatných kategoriích pro jednotlivé typy studia (bakalářské, magisterské i doktorské).

V kategorii doktorská práce se do letošního ročníku Ceny děkana FF MU přihlásilo sedm soutěžících. Desetičlenná komise posuzovatelů předložila svá hodnocení děkanovi fakulty, jenž určil konečné pořadí.

Na prvním místě se umístila Olga Navrátilová z Ústavu českého jazyka s prací Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Dále byli oceněni Eliška Poláčková, Alžběta Filipová a Jan Darebný.

Výsledky v kategorii bakalářských a magisterských prací budou zveřejněny v průběhu Slavnosti Týdne humanitních věd. Ta se koná již tento čtvrtek 16. 11. 2017 od 13:00 hod. v posluchárně B2.13. Součástí ceremoniálu bude také udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin nebo ukázka ze vznikajícího zvukového portrétu fakulty.

Vedení fakulty blahopřeje všem oceněným studentům i jejich školitelům, děkuje členům hodnoticích komisí za jejich obětavou práci a zve celou akademickou obec ke společnému slavnostnímu setkání.

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.