I letos fakulta podpoří spolkovou činnost studentů

Chcete rozvíjet spolkový život na fakultě a šířit tak její dobré jméno? Posledním dnem, kdy můžete přihlásit projekt do aktuálního kola Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je čtvrtek 22. února 2019.

14. 2. 2019

Mezi podporované aktivity patří organizace diskusí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo spolková činnost s celofakultním dosahem.

O přidělení stipendia rozhoduje děkan na návrh Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU.

Více článků

Přehled všech článků