Setkání výzkumníků ze tří fakult: nové podněty pro vznik mezioborových týmů

11. 10. 2020 Markéta Jurášová

Filozofická fakulta uspořádala 23. září 2020 pracovní setkání, na kterém tři výzkumné skupiny představily výsledky své činnosti spolu s nabídkou pro vznik mezioborových a mezifakultních týmů. Poskytování mezioborové expertní analýzy složitých společenských problémů totiž patří k základním úkolům vysokoškolského výzkumu –⁠ tímto směrem se rovněž orientuje jak státní politika podpory a financování výzkumu, tak také strategie univerzitní a fakultní. 

Online setkání se zúčastnilo celkem 78 osob z celé univerzity.  V úvodu prezentovala Dana Stehlíková z Ústavu klasických studií FF jako příklad úspěšné spolupráce všech tří fakult dlouhodobý výzkumný záměr, který sleduje využití historických herbářů a receptů pro účely farmacie a medicíny. Následovaly krátké prezentace výzkumné činnosti jednotlivých týmů, v jejichž rámci byly představeny konkrétní nabídky k navázání nebo rozvinutí spolupráce.

Prezentována byla celá řada projektů a projektových vizí: spolupráce psychiatrie a psychologie např. na léčbě závislostí; metody lingvistiky směřující k identifikaci počínajících psychických onemocnění cestou analýzy jazyka; oblast humanizace robotiky jako nástroje pomoci zdravotníkům v léčbě a následné péči o pacienta; náboženské a umělecké nástroje k péči o duševní pohodu a zdravý životní styl u osob nemocných nebo osob vyššího věku, případně oblast dějin lékařství a farmacie jako cesta k efektivnímu nastavení systému zdravotní péče. 

Organizátoři akce jsou podle mnoha kladných ohlasů přesvědčeni, že výzkumníci nabídnuté možnosti opravdu využijí k navázání spolupráce a že zanedlouho uvidíme výsledek úsilí v podobě společných grantových návrhů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.