Závěry výzkumu komunikace v českých školních třídách zamíří k zahraničnímu publiku

Getting Dialogic Teaching into Classrooms – Making Change Possible: tak se jmenuje publikace, která právě vyšla v prestižním nakladatelství Springer. Výzkumný tým z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU v ní představuje výsledky svého dlouhodobého výzkumu, ve kterém se zaměřil na otázku, jak mohou učitelé zlepšit dialog ve třídě, a tím podpořit učení žáků.

14. 12. 2020 Monika Trávníčková

Foto: Oksana Venzheha

Vedoucí projektu, doc. PhDr. Kláry Šeďové, Ph.D., jsme se zeptali, co pro ni a její tým vydání publikace znamená:

„Náš tým se dlouhodobě věnuje problematice výukové komunikace, dialogu mezi učitelem a žáky a jejich vlivu na žákovské učení. Tato kniha představuje završení jedné etapy naší výzkumné práce, kdy jsme se zabývali především otázkou, zda je možné proměnit způsob, jakým učitelé ve třídách komunikují se žáky, a jaký to bude mít dopad na komunikační chování žáků. Zjistili jsme, že ve chvíli, kdy učitelé začnou klást žákům otevřené kognitivně náročné otázky, poskytovat jim rozvíjející zpětnou vazbu a otevřou prostor pro vzájemnou komunikaci mezi žáky, dojde k tomu, že žáci začnou hovořit častěji, prodlužovat své promluvy a zapojovat do nich zdůvodňování a argumentaci. Zároveň jsme však také zjistili, že takováto proměna není pro učitele ničím jednoduchým a při jejím zavádění musí čelit řadě obtíží.

Kniha je pro nás příležitostí představit naše výsledky početnému mezinárodnímu publiku. Jde o téma, které rezonuje napříč různými euroamerickými školskými systémy. 

Předpoklad, že dialog ve třídě lze použít jako nástroj pro učení žáků a studentů a k jejich intelektuálnímu rozvoji, je v mezinárodním prostoru široce sdílený. Zároveň i v zahraničí platí, že v běžné školní výuce mají žáci jen velmi omezený prostor pro složitější vyjadřování vlastních myšlenek. Lze říci, že naše kniha je jedním z příspěvků ke kolektivnímu přemýšlení, jak z této situace ven.

„Zjistili jsme, že když začnou učitelé klást žákům otevřené kognitivně náročné otázky a poskytovat jim rozvíjející zpětnou vazbu, začnou žáci hovořit častěji a zdůvodňovat a argumentovat. Zároveň se však tato proměna ukázala jako poměrně obtížná.“

Klára Šeďová
vedoucí výzkumného týmu

Ačkoli jsme zkušení autoři, preciznost redakčních procedur v nakladatelství Springer nás překvapila. Text monografie prošel dvěma koly náročného recenzního řízení, kdy jsme v každém kole zapracovávali připomínky a komentáře tří předních odborníků v dané oblasti. Tato důkladnost se na výsledku velmi pozitivně podepsala a máme radost, že kniha vychází v nejlepší možné podobě.

Je to vůbec poprvé, kdy v prestižním zahraničním nakladatelství vychází původní výzkumná monografie komplexně referující o výzkumu realizovaném v českých školních třídách. Jde tedy o počin významný v kontextu rozvoje pedagogiky jako vědecké disciplíny u nás.“

Foto: Oksana Venzheha

Všem autorům publikace, Kláře Šeďové, Zuzaně Šalamounové, Romanu Švaříčkovi a Martinu Sedláčkovi, tímto gratulujeme, děkujeme za reprezentaci Masarykovy univerzity na mezinárodním vědeckém poli a přejeme mnoho dalších nejen akademických úspěchů.

O knize

Publikace byla vydána v prestižním nakladatelství Springer a je výsledkem více než desetiletého vědeckého zájmu výzkumného týmu vedeného doc. Klárou Šeďovou. Kniha přináší originální výsledky intervenčního výzkumu zaměřeného na otázku, jak mohou učitelé zlepšit dialog ve třídě, a tím podpořit učení žáků. Výzkumný tým realizoval intervenční výzkumný program, jehož cílem bylo pomoci zúčastněným učitelům rozvinout ve výuce kognitivně náročný a na argumenty bohatý dialog. Výsledky ukazují, že učitelé byli nejenom schopni změnit své vzorce kladení otázek a poskytování zpětné vazby, ale především fakt, že poté došlo k žádoucí změně na straně jejich žáků. Ti se začali více zapojovat a vyjadřovat složitější myšlenky. Kniha poskytuje informace o úspěšné intervenci a do hloubky zkoumá zkušenosti učitelů a způsoby učení během intervenčního projektu. Podrobně vysvětluje, proč je dialogická výuka ve třídách tak vzácná: učitelé, kteří se rozhodnou začít s dialogickým vyučováním, čelí vážným nezamýšleným důsledkům změny, protože nově přijatý přístup ohrožuje předchozí efektivitu jejich výuky. Kniha ukazuje, jak lze nepříznivý vývoj zvrátit skrze reflexi a přebírání nových výukových postupů.

Doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se dlouhodobě zabývá mimo jiné dialogickým vyučováním a dalšími otázkami v oblasti komunikace ve školní třídě. Je vedoucí výzkumného týmu ÚPV FF MU, jehož práce Getting Dialogic Teaching into Classrooms – Making Change Possible právě vyšla v nakladatelství Springer.

Mgr. et Mgr. Zuzana Šalamounová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Ústavu pedagogických věd FF MU. Věnuje se výzkumu výukové komunikace, zejména komunikace žáků. Výzkumné poznatky využívá při vedení seminářů pro studenty učitelství učitelských programů FF MU. Jejich přenositelnost do praxe ověřuje také během vlastní výuky na základní škole. Podílí se na přípravě Týdne učitelství FF MU.

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., je odborný asistent a zástupce vedoucího Ústavu pedagogických věd FF MU. Odborně i pedagogicky se věnuje mj. obecným otázkám pedagogiky.

Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., je rovněž odborným asistentem Ústavu pedagogických věd FF MU. Jeho odborný zájem je zaměřen především na téma metodologie v pedagogických vědách.

Chcete vědět víc?


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.