Zemřel doc. Aleš Brandner

8. 3. 2022

Děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 1. 3. 2022 zemřel ve věku 77 let doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. emeritní docent Masarykovy univerzity, emeritní člen Ústavu slavistiky Filozofické fakulty, bývalý vedoucí někdejší Katedry ruského jazyka, emeritní předseda Jazykovědného sdružení ČR, předseda a člen vědeckých komisí a grémií, předseda a člen redakčních rad vědeckých časopisů, účastník mezinárodních vědeckých konferencí, hostující docent zahraničních univerzit.

V docentu Aleši Brandnerovi ztrácí Ústav slavistiky, Filozofická fakulta a Masarykova univerzita vědce a oblíbeného vysokoškolského pedagoga, lingvistu, rusistu, filologa, který se po několik desetiletí podílel na formování české rusistiky a slavistiky, odborníka, jenž svůj aktivní život zasvětil Masarykově univerzitě a pracoval pro respektované postavení a prosperitu Filozofické fakulty a jejích členů. Docent Aleš Brandner se jako filolog, rusista a slavista zabýval hláskoslovím, morfologií, lexikografií a vývojem jazyka; je autorem, spoluautorem a editorem řady studií, učebních textů, slovníku a dalších publikací uveřejněných u nás i v zahraničí. Jeho osobnost zůstane zachována v paměti stovek studentek a studentů slavistických i jiných oborů.

Se zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 10. 3. 2022 ve 14:45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.