Zemřel Hans Belting

18. 1. 2023 Vzpomínáme

Hans Belting studoval dějiny umění, archeologii a filozofii na univerzitách v Mohuči a Římě, ovšem zásadní inspiraci pro celou svou vědeckou kariéru zřejmě našel až ve výzkumné instituci Dumbarton Oaks na Harwardu. Tam se setkal s tím, co nazýval „starou Evropou“, tedy Evropou bez železné opony, neboť společně s ním tam působili emigranti z Německa, Sovětského svazu, Československa či Francie.

Patrně svou nejvlivnější publikaci, Bild und Kult, Belting vydal v roce 1990. Zcela nově v ní koncipoval příběh obrazu jako klíčového nástroje náboženského života napříč celou Evropou bez rozdílu mezi Západem a Východem. Dále se také mimo jiné zasloužil o novou výukovou koncepci dějin umění, založenou na interdisciplinárním zkoumání ikonického obrazu a jeho recepce ve smyslu tělesného prožitku.

Během své vědecké kariéry Belting působil na řadě prestižních evropských a amerických univerzit a svým výzkumem otevřel nové obzory celému oboru. Blízký vztah měl také k Masarykově univerzitě, kde dlouhodobě spolupracoval s Centrem raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU, kterému rovněž věnoval velkou část své osobní sbírky knih, na základě čehož později vznikla Knihovna Hanse Beltinga.

V profesoru Hansi Beltingovi, který v roce 2019 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity, akademická obec ztrácí nejen předního historika dějin umění, ale především mimořádnou vědeckou osobnost, pokrokového pedagoga a vlivnou postavu veřejného života.

Foto: archiv RMU

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.