Zemřel prof. Ivan Dorovský

26. 8. 2021 Vzpomínáme

Děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 24. srpna 2021 zemřel ve věku 86 let prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc., emeritní profesor Masarykovy univerzity, akademik Makedonské akademie věd a umění, prof. h. c. Univerzity svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje, emeritní člen Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, emeritní proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, předseda a člen vědeckých komisí a grémií,
zakladatel a předseda Společnosti přátel jižních Slovanů, nositel Ceny Františka Alexandra Zacha a řady dalších vědeckých a pedagogických ocenění.

V rodáku z egejské Makedonie, profesorovi Ivanu Dorovském, ztrácí Ústav slavistiky, Filozofická fakulta a Masarykova univerzita i česká společnost významného vědce a oblíbeného vysokoškolského pedagoga, který po několik desetiletí formoval podobu české balkanistiky a slavistiky, odborníka mezinárodního významu, muže, jenž celý svůj aktivní život zasvětil neúnavnému bádání na poli česko-balkánských styků a bourání mýtů a stereotypů o Balkánu a v neposlední řadě i básníka a plodného předkladatele z balkánských literatur. Profesor Ivan Dorovský jako literární komparatista, literární historik a historik je autorem řady knižních publikací a odborných studií uveřejněných u nás i v zahraničí. Patřil k slavné Ďurišinově škole literární komparatistiky, jejíž metody tvůrčím způsobem rozvíjel. Jeho vědecké a pedagogické působení zůstane zachováno v paměti stovek studentek a studentů slavistických i jiných oborů.

Pohřeb zesnulého se uskuteční v pátek 27. srpna v úzkém rodinném kruhu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.