Zemřel prof. Radoslav Večerka

19. 12. 2017

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel profesor Radoslav Večerka, přední odborník v oblasti lingvistiky a slavistiky.

Osobnost prof. Večerky si můžete připomenout v rozhovoru, který v roce 2009 připravil pro časopis Kontexty prof. Jiří Hanuš.

Přednášku prof. Večerky z Mezinárodního vědeckého kolokvia Paleon 2012 (Katedra bohemistiky FF UP,  23. listopadu 2012) věnovanou předpokládané lokalizaci Velké Moravy najdete zde.

Více článků

Přehled všech článků