Zemřel prof. Vladimír Podborský

20. 9. 2022 Vzpomínáme

Dne 19. září 2022 zemřel ve věku 90 let dlouholetý člen Ústavu archeologie a muzeologie FF MU prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. Profesor Podborský, který v letech 1994-1998 stál v čele brněnské archeologie, vychoval několik generací studentů a významně ovlivnil vědecké směřování svého domovského pracoviště a jako proděkan (1990-1994) a člen komise pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky Masarykovy univerzity (1990-1998) i své alma mater. Zasloužil se o vybudování výzkumné základy na polykulturní lokalitě Těšetice-Kyjovice, kde provedl se svým týmem množství významných odkryvů, především první evropský systematický výzkum neolitické monumentální architektury – těšetického rondelu.

Profesor Vladimír Podborský byl organizátorem odborného života i mimo akademické prostředí. Systematicky vzdělával veřejnost, budoval Moravsko-slezský archeologický klub a zasadil se o znovuzaložení periodika Pravěk. Svou osobností a ediční pílí zastřešil monografický souhrn moravského pravěku. Přednášel na zahraničních univerzitách a byl členem mezinárodních vědeckých společností. Práce profesora Vladimíra Podborského byla oceněna při mnoha příležitostech, naposledy Cenou ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu v roce 2012.

Pan profesor Podborský byl učitelem i vzorem, osobností, která výrazně formovala obor archeologie, ale také milým kolegou, jehož nadhled nám bude scházet.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.