Zemřela Marie Krčmová

7. 3. 2023 Vzpomínáme

Dne 6. března 2023 zemřela ve věku 82 let emeritní profesorka a bývalá vedoucí Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

„Profesorka Krčmová se narodila na Štědrý den roku 1940 a tím trochu narušila klidnou přípravu Vánoc v rodině univerzitního profesora a významného literárního vědce Josefa Hrabáka. Jinak ale svým rodičům i svému okolí přinášela jen radost až do konce svých dnů,“ vzpomíná na oblíbenou pedagožku současný vedoucí ÚJB FF MU doc. Ondřej Šefčík.

Její odborná kariéra začala na dialektologickém oddělení ÚJČ AV, avšak srdce ji táhlo i k pedagogické činnosti. Následně zakotvila na Ústavu českého jazyka FF MU, posléze v roce 1995 spoluzaložila Ústav jazykovědy (a baltistiky) a jako první vedoucí jej řídila až do roku 2004. Na nově založeném ústavu akreditovala studijní obory obecné jazykovědy a baltistiky a pokračovala v podpoře doktorského studia indoevropeistiky.

Docentkou byla jmenována v roce 1988, o deset let později získala titul profesorky českého jazyka. Emeritována byla v roce 2009, ale i pak se podílela na výuce a vedení diplomových a disertačních prací, vlastně až do posledních chvil.

V devadesátých letech pomáhala založit a provozovat i nové katedry češtiny na univerzitách v Opavě a Ostravě.

Za svou odbornou činnost obdržela zlatou medaili Masarykovy univerzity, Cenu města Brna a mnohá další ocenění.

„Česká lingvistika i celá akademická obec ztrácí v profesorce Krčmové nejen přední odbornici v oblasti dialektologie, fonetiky a fonologie, stylistiky a sociolingvistiky, ale také vynikající a oblíbenou pedagožku, břitkou komentátorku, nebojácnou kritičku a laskavou rádkyni a páteř každého kolektivu,“ dodává doc. Šefčík.

Rozloučení se uskuteční v pátek 17. března 2023 ve 13:15 hod. v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1.

V roce 2021 obdržela prof. Krčmová pamětní medaili děkana FF MU. Na snímku přebírá ocenění z rukou tehdejšího děkana Milana Pola.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.