Zesnul prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc.

8. 8. 2018

Děkan a Vědecká rada
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a
Ústav slavistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


s hlubokým zármutkem oznamují,
že dne 5. srpna 2018 zemřel ve věku nedožitých 90 let

prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc.,


emeritní profesor Masarykovy univerzity,
emeritní člen Ústavu slavistiky Filozofické fakulty,
emeritní proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
dlouholetý vedoucí někdejší katedry ruského jazyka a katedry starověké kultury,
emeritní člen Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
člen Jazykovědného sdružení ČR,
předseda a člen vědeckých komisí a grémií,
předseda a člen redakčních rad vědeckých časopisů,
účastník mezinárodních sjezdů slavistů,
hostující profesor řady zahraničních univerzit,
nositel zlaté medaile Masarykovy univerzity a řady dalších vědeckých a pedagogických ocenění.


V osobě profesora Stanislava Žaži ztrácí Ústav slavistiky, Filozofická fakulta a Masarykova univerzita významného vědce a oblíbeného vysokoškolského pedagoga, který po několik desetiletí formoval podobu české lingvistiky, slavistiky, rusistiky, odborníka mezinárodního významu a především muže, jenž celý svůj aktivní život zasvětil Masarykově univerzitě a pracoval pro respektované postavení a prosperitu Filozofické fakulty a jejích členů.

Profesor Stanislav Žaža jako filolog, rusista a slavista, lingvista-syntaktik a lingvistický komparatista je autorem řady knižních publikací a odborných studií uveřejněných u nás i v zahraničí; zabýval se ruskou gramatikou, zejména syntaxí, morfologií, akcentuací a porovnávacím studiem ruštiny a jiných jazyků, především češtiny, němčiny a latiny. Patřil k slavné škole brněnských syntaktiků; jeho vědecké a pedagogické působení zůstane zachováno v paměti stovek studentek a studentů slavistických i jiných oborů.

Se zesnulým se rozloučíme v pondělí 13. srpna 2018 ve 14:45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1.

Děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.