Státní financování a autonomní správa vysokých škol 1849–1939 (Státní financování a autonomní správa vysokých ško)

Investor logo
Project Identification
GA19-01035S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tématem výzkumu je rozporný vztah vzájemné potřebnosti státu a vysokých škol v letech 1849–1939. Stát ve své poptávce vůči vysoké škole akcentoval profesní vzdělávání a v menší míře aplikovaný výzkum. Naopak autonomní grémia vysokých škol stavěla podle „humboldtovské“ tradice do popředí humanistickou snahu po akumulaci čistého vědění (základního výzkumu) s vizí kultivace společnosti, zvláště prostřednictvím výchovy vědeckého dorostu.
Generálním cílem projektu je zhodnocení vzájemného vztahu mezi autonomií vysokých škol a státem jako zástupcem veřejnosti. Cíle bude dosaženo ve čtyřech krocích: a) zjištění mechanismů financování vysokých škol na teritoriu českých zemí; b) zhodnocení politických priorit a míry státního zasahování do vnitřního chodu (samosprávy) vysokých škol prostřednictvím finanční politiky; c) interpretace reakcí vysokých škol na dotační politiku státu jako vyjádření poptávky státu vůči vysokým školám; d) analýza podoby veřejné diskuse o vzájemném vztahu státu a akademické samosprávy.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.