Project information
Ideologies in Slavic Literatures and Cultures (IdeSlav)

Project Identification
MUNI/A/1349/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu doktorandů Ústavu slavistiky v oborech Areálově-filologická studia, Slovanské literatury a Literární komparatistika. Ideologie v literatuře a kultuře je věčným tématem, které zasluhuje neustálé aktualizace a hledání nových způsobů promýšlení. Projekt má umožnit členům badatelského týmu přidat k odborným diskusím na toto téma vlastní hlas. Ideologie je zde chápána jako široký pojem označující soubor myšlenek, názorů a idejí, které se určitým způsobem vymezují vůči minulému a současnému světu, ale i jeho budoucím možnostem vývoje. Jde o téma, jemuž se málokterému badateli na poli humanitních věd podaří zcela vyhnout, proto je potřeba jít mu naproti, což je hlavní myšlenka i cíl projektu, v rámci nějž vzniknou odpovídající výstupy především v podobě studií a prezentací na vědeckých fórech.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 102


Previous 1 5 6 7 8 9 10 11 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.