Daniel Krchňák: Kde se v mozku bere morální soud?

  • 19. března 2021
    17:00 – 18:00
  • K online přednášce se připojte zde.

V posledních dvou dekádách jsme mohli zaznamenat mohutný vzestup oboru morální (neuro)psychologie. Zvlášť velké množství zájmu bylo věnováno otázce (neuro)psychologického rozdílu mezi tzv. utilitaristickým a deontologickým morálním soudem. Výzkum Joshuy Greenea a jeho kolegů vedl ke vzniku teorie duálního procesu morálního soudu, která byla od té doby usilovně posilována, napadána a korigována. V centru zájmu zde stojí otázka, které mozkové oblasti jsou aktivovány při kterém druhu morálních soudů a jaké to má normativní důsledky. Přednáška provede vývojem této napínavé diskuze, upozorní na její politicko-společenské souvislosti a představí autorovo originální rozvedení teorie duálního procesu.

Akce se koná v rámci festivalu Týden mozku pořádaného Akademií věd ČR.

Mgr. Daniel Krchňák, Ph.D., vystudoval filozofii a psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci, kterou nedávno vydalo nakladatelství Munipress, se zabýval možnými souvislostmi mezi asymetrií mozkových hemisfér a společenským děním. V současné době se živí jako psycholog.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.