Horizonty teatrologie: Tomáš Bojda – Teorie rozhlasové inscenace a strukturalismus

  • 4. listopadu 2020
    16:00 – 17:30
  • online

Cílem přednášky je představit možnosti teoretického a metodologického uvažování o rozhlasové inscenaci prostřednictvím strukturální teorie. Přednáška vychází z autorova disertačního výzkumu a na konkrétních příkladech prokáže relevanci využití strukturalismu v analýze rozhlasového díla. Představeny budou základní teoretické teze, metodologická úskalí i tradice strukturálního přístupu v rozhlasové teorii. Klíčovým teoretickým východiskem přednášky bude revize strukturálních a sémiotických textů Jiřího Veltruského, prokázání jejich využitelnosti v rozhlasové teorii, především v oblasti rozhlasové režie a rozhlasového herectví.

Mgr. Tomáš Bojda, Ph.D. (nar. 1991)
Absolvent doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu, které ukončil obhajobou disertační práce Herec a režisér v rozhlase (2020). Věnuje se teorii rozhlasové inscenace, rozhlasové režie a rozhlasového herectví, historii rozhlasového vysílání a metodologickým otázkám oboru rozhlasových studií. Aktuálně přednáší na Katedře divadelních a filmových studií v Olomouci a na DAMU, teoretické i kritické texty pravidelně publikuje v odborných periodicích. V tisku je nyní knižní vydání autorovy disertační práce, která se kromě rozhlasové režie a herectví zabývá také metodologickými problémy analýzy rozhlasového artefaktu, normalizací v Československém rozhlase a teorií rozhlasové dramatizace.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.