Budova FF, Gorkého 14, budova A, Budova A

Ústav slavistiky

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1575
549 49 3174
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 14
Pedagogičtí pracovníci: 25 13
Profesoři: 1 0
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 12 7
Asistenti: 2 0
Lektoři: 6 5
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 1 1
Celkový počet vyučujících: 37 23
zaměstnanců: 26 13
studentů: 10 9
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 45 34
z toho v kombinované formě: 11 6

platné ke dni 6. 8. 2020