Pokyny k promocím v červenci 2021

12. 7. 2021

Vážené absolventky a vážení absolventi, v souvislosti s vaší promoční slavností si vás dovolujeme požádat o dodržení následujících pokynů, které, věříme, že povedou k bezproblémovému a slavnostnímu průběhu celé akce.

Prezence

Dostavte se 30 minut před začátkem promoce do zvýšeného přízemí vlevo, kde vás budou očekávat pracovnice Studijního oddělení, k vyřízení nezbytných formalit (předložení dokladů totožnosti, bezinfekčnosti, příp. potvrzení z knihovny – seznam ústavů zde).

Nedostavíte-li se včas, nemůžeme vaši účast na promoci zaručit.

Dovolujeme si současně upozornit, že:

 • promoce vyžaduje společenský oděv,
 • květinové dary máte možnost zakoupit ve vestibulu Právnické fakulty,
 • v průběhu promoce budou pořizovány fotografie a videozáznam, které si můžete na místě objednat.

Po skončení promoce neprodleně opusťte prostor auly a přilehlých prostor, abyste uvolnili místo pro další promoční skupinu. Děkujeme.

Kapacitní omezení

Z důvodu vládních opatření, která se vztahují k maximální kapacitě vnitřních prostor, jsme nuceni omezit počet přítomných diváků. Každý promující si tak s sebou může přivést max. 4 osoby.

Rodiny a členové jedné domácnosti budou usazeni vždy po dvou tak, aby mezi nimi a ostatními diváky zůstalo 1 místo volné.

Účast malých dětí

Ceremoniál je pro děti dlouhý, nudí se a narušují slavnostní atmosféru. Úplně malé děti se pak bojí hlasitých fanfár a nezřídka celý obřad propláčou. Chápeme, že je pro vás účast vašich blízkých důležitá, v tomto případě ale není vhodná. S přihlédnutím k platným protiepidemickým opatřením a omezené kapacitě sálu tedy děti mladší 6 let nebudou mít vstup na obřad povolen.

Streamování promočního obřadu

Přihlášení účastníci promocí obdrží mailem odkaz na živé vysílání slavnostního obřadu. Odkaz na stream nebude veřejně dostupný na Youtube na kanálu MUNI. Ze streamu se nepořizuje záznam.

Podmínky pro vstup

Každá osoba vstupující na promoční obřad do budovy Právnické fakulty nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí splňovat podmínky stanovené aktuálními opatřeními vlády v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, zejména:

 1. bude mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95);
 2. musí být schopna prokázat, že:
  • a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Přehled aktuálních opatření týkajících se COVID-19 na Masarykově univerzitě najdete zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.