Centralizovaný rozvojový program 2023

17. 6. 2022 Alžběta Dvořáková MŠMT

Základní přehled parametrů Vyhlášení CRP 2023:

  • Cíleno je na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR - projekt musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně (s výjimkou tématu 1a) rozvoj poradentství).
  • Pro vybrané oblasti je stanoveno, že projekt je možné předložit pouze ve formátu "18+.
  • Každý projekt je třeba přiřadit pouze k jednomu tematickému okruhu 1a) až 2f)
  • Předem stanovena celková alokace na témata 1a-1e)
  • Soulad projektu se Strategickým záměrem ministerstva a Plánem realizace pro rok 2023
  • Možno podat max. 10 projektů + mimo limit témata 1a) a 1e)
  • Projekty se předkládají ministerstvu do 15. listopadu 2022.

Máte-li téma, které by bylo možné v rámci CRP 2023 zpracovat, prosím, dejte nám váš předběžný zájem vědět co nejdříve - náměty budou sloužit jako podklad pro diskusi na úrovni vedení univerzity. Vzhledem ke změně v omezeném množství podávaných návrhů bude o všech tématech/projektech rozhodovat vedení univerzity.

Interní termíny budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.